Dập gia công 

Sản phẩm tạo ra từ khuôn dập vuốt 3

khuon-dap-san-pham-dap-vuot-3-(1).png