Dập gia công 

Sản phẩm tạo ra từ khuôn dập vuốt 4

khuon-dap-san-pham-dap-vuot-4-(1).png