Dập gia công 

Sản phẩm tạo ra từ khuôn dập vuốt 5

khuon-dap-san-pham-dap-vuot-5-(1).png