Dập gia công 

Sản phẩm tạo ra từ khuôn dập vuốt 6

khuon-dap-san-pham-dap-vuot-6-(1).png